One thousand screened for diabetes in Hà Nội

3 months ago
One thousand screened for diabetes in Hà Nội  Viet Nam News

Up to 1000 residents in Hà Nội at high risk of contracting diabetes participated in a screening, held on Sunday by the Ministry of Health.

Tiền Giang develops fruit growing areas

4 months ago
Tiền Giang develops fruit growing areas - Society - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

Farmers in Tiền Giang Province, the country's largest fruit producer, have planted 1000ha of new fruit plants so far this year, according to the province's ...

Saigon Newport Corp to build seaport in Quảng Ninh

4 months ago
Saigon Newport Corp to build seaport in Quảng Ninh  Viet Nam News

The Saigon Newport Corporation proposed constructing a port in Hải Hà Seaport Industrial Zone (IZ) in the northern province of Quảng Ninh.

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế & Luật Berlin đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính

8 months ago
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế & Luật Berlin đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính - Quản trị  Kênh Tuyển Sinh

Là chương trình duy nhất về chuyên ngành Kế toán Tài chính - Quản trị tại Tp. HCM. Chương trình được tổ chức Quốc tế DAAD tài trợ và trao học bổng hàng ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).