Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế & Luật Berlin đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính

6 months ago
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế & Luật Berlin đào tạo chương trình cao học Kế toán Tài chính - Quản trị  Kênh Tuyển Sinh

Là chương trình duy nhất về chuyên ngành Kế toán Tài chính - Quản trị tại Tp. HCM. Chương trình được tổ chức Quốc tế DAAD tài trợ và trao học bổng hàng ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).