Exhibition boasts the arts of Vietnamese lacquer painting

4 months ago
Exhibition boasts the arts of Vietnamese lacquer painting  Nhan Dan Online

NDO – An exhibition entitled “Mien co tich” (Fairyland) opened at the Republic of Korea (RoK) Cultural Centre in Hanoi on October 31, displaying 29 lacquer ...

Tin Amazon 'vào Việt Nam' chỉ có doanh nghiệp quan tâm?

1 month ago
Tin Amazon 'vào Việt Nam' chỉ có doanh nghiệp quan tâm?  BBC Tiếng Việt

Tin công ty Amazon vào Việt Nam được đón nhận bằng những ý kiến và phản ứng khác nhau.Một doanh nhân nói với BBC rằng tin Amazon hợp tác với Cục ...

Sách mới đánh giá di sản Hồ Chí Minh

2 months ago
Sách mới đánh giá di sản Hồ Chí Minh  BBC Tiếng Việt

Peter Neville ra mắt cuốn tiểu sử mới tiếng Anh về lãnh tụ cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh.

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).