Sàn Giao dịch hàng hóa: Cơ hội từ thị trường tỷ đô

9 months ago
Sàn Giao dịch hàng hóa: Cơ hội từ thị trường tỷ đô  VietNamBiz

Nghị định 51/2018/NĐ-CP với nhiều nội dung mang tính mở và cởi trói cho hoạt động của Sàn Giao dịch hàng hóa tập trung (hay còn gọi là Sở Giao dịch hàng ...

Fruit, vegetable exports growing

2 years ago
Fruit, vegetable exports growing - Economy - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

Minister of Agriculture and Rural Development, Nguyễn Xuân Cường said the export potential of fruits and vegetables is huge, with the products key to ...

Chiến tranh thương mại đang chia cắt thế giới nông nghiệp

5 months ago
Chiến tranh thương mại đang chia cắt thế giới nông nghiệp  VietNamBiz

Theo Bloomberg, chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phân chia thế giới nông nghiệp vì nhu cầu từ Trung Quốc chuyển hướng ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).