The Economics chỉ ra những bằng chứng cho thấy Triều Tiên muốn học theo mô hình kinh tế của Việt Nam cũng khó thành

5 months ago
The Economics chỉ ra những bằng chứng cho thấy Triều Tiên muốn học theo mô hình kinh tế của Việt Nam cũng khó thành  Soha

Trong tình hình Triều Tiên dần dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân cũng như mở cửa nền kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường này có thể trở thành một ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).