Cuộc thi tài năng robot Robotacon đã tìm ra các nhà vô địch tham dự cuộc thi WRO 2018 tại Thái Lan

4 months ago
Cuộc thi tài năng robot Robotacon đã tìm ra các nhà vô địch tham dự cuộc thi WRO 2018 tại Thái Lan  MediaOnline - Siêu Thị Số eMagazine

Cuộc thi tài năng robot Robotacon – WRO lần thứ 6 năm 2018 với chủ đề “vấn đề về lương thực – thực phẩm” (Foods Matter) đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).