Bộ Tài nguyên và Môi trường: Người dân Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất

6 days ago
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Người dân Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất  RFA Tiếng Việt

Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm mới đây đã có công văn xác định người dân ở Vườn rau Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận là người sử đụng đất và ...

Môi trường sống của người dân Vĩnh Tân tiếp tục bị đe dọa bởi hàng triệu tấn tro xỉ than tồn đọng

3 months ago
Môi trường sống của người dân Vĩnh Tân tiếp tục bị đe dọa bởi hàng triệu tấn tro xỉ than tồn đọng  RFA Tiếng Việt

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động chính thức, hiện bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã cao khoảng 20 m, có khoảng 4 triệu tấn tro xỉ than chưa có ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).