Nam vương Cao Xuân Tài: "Thí sinh Peru dạy tôi bài học về cách vượt qua tự ti tại Men of The World 2018" | Việt Nam Mới

4 months ago
Nam vương Cao Xuân Tài: "Thí sinh Peru dạy tôi bài học về cách vượt qua tự ti tại Men of The World 2018" | Việt Nam Mới  Việt Nam Mới

Đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi quốc tế, Nam vương Cao Xuân Tài đã trở về Việt Nam và có những chia sẻ về quá trình nhiều ngày nỗ lực ghi điểm tại đấu ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).