Những tên tuổi lớn khởi nghiệp trong lĩnh vực AI tại Việt Nam ghi dấu ở đấu trường quốc tế, họ là ai?

8 months ago
Những tên tuổi lớn khởi nghiệp trong lĩnh vực AI tại Việt Nam ghi dấu ở đấu trường quốc tế, họ là ai?  CafeBiz.vn

AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) được coi là lĩnh vực công nghệ nền tảng trong cuộc cách mạng 4.0, được ứng dụng trong nhiều khía cạnh của đời ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).