Học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam

4 months ago
Học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam  GD&TĐ

Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện Công nghệ của Ireland, cho ...

NA Chairwoman meets outstanding workers

7 months ago
NA Chairwoman meets outstanding workers - Society - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

National Assembly Chairwoman Nguyễn Thị Kim Ngân yesterday hosted a reception for 70 workers who have been honoured with the third Nguyễn Đức Cảnh ...

Chuyên gia: Việt Nam là trung tâm của Kiến trúc Hiện đại Thế giới

5 months ago
Chuyên gia: Việt Nam là trung tâm của Kiến trúc Hiện đại Thế giới  RFA Tiếng Việt

RFA có buổi trò chuyện với ông Mel Schenck, kiến trúc sư người Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam liên quan nhận định 'Miền Nam Việt Nam là một trung ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).