Tôi đi “Networking”

3 years ago
Tôi đi “Networking”  Cafebiz.vn

Nói đến networking, ắt hẳn rất nhiều người trong chúng ta đã từng trải nghiệm qua. Bản thân tôi cũng đi networking khá nhiều vào thời gian trước.

Là dân sales, công cụ quan trọng nhất bạn luôn phải ghi nhớ và thực hành thường xuyên chính là: Quan hệ, quan hệ và quan hệ!

11 months ago
Là dân sales, công cụ quan trọng nhất bạn luôn phải ghi nhớ và thực hành thường xuyên chính là: Quan hệ, quan hệ và quan hệ!  CafeBiz.vn

Dưới đây là một số lý do tại sao xây dựng mạng lưới quan hệ lại là công cụ đắc lực nhất của dân sales: 1. Một hình thức marketing trực tiếp. Xét về một số ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).