Occupational training essential to attracting FDI

8 months ago
Occupational training essential to attracting FDI - Opinion - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

Vũ Đại Thắng, deputy minister of Planning and Investment, talks to Thời báo Kinh tế Việt Nam newspaper about the importance of a high quality workforce to ...

Mọi con đường đều dẫn tới Kiên Giang?

3 months ago
Mọi con đường đều dẫn tới Kiên Giang?  Sputnik Việt Nam

Nếu không có gì thay đổi đột biến về phương châm đánh tham nhũng, cứ đà như hiện nay thì 100% những nhân vật đứng sau lưng Trần Bắc Hà sẽ bị khởi tố”.

Stop burning objects in pagodas

12 months ago
Stop burning objects in pagodas - Opinion - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

Phạm Tất Thắng, vice chairman of the National Assembly Committee for Culture, Education, Youth and Children, talks to the Tiền Phong (Vanguard) newspaper ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).