Khóc khi nhận lương hưu

1 year ago
Khóc khi nhận lương hưu  RFA Tiếng Việt

Tin tức về trường hợp cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh về hưu sau 37 năm công tác nhận được khoản lương hưu 1.3 triệu/tháng khóc òa khiến dấy ...

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).