Xã hội công dân

6 years ago
Xã hội công dân  VOA Tiếng Việt

Cứ mỗi khi tôi phải dịch 'Civil Society' ra tiếng Việt thì không cần suy nghĩ tôi đều dịch nó ra là 'Xã Hội Dân Sự'

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).