Challenges for Việt Nam sea strategy

3 years ago
Challenges for Việt Nam sea strategy - Economy - Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports  Viet Nam News

Việt Nam has long strived to tap its immense maritime potential to become a rich and strong country based on its marine economy. Yet this goal comes with its ...

Strategy Planning Beachcamp 2019: khởi đầu vững chắc – thành công tức khắc

3 months ago
Strategy Planning Beachcamp 2019: khởi đầu vững chắc – thành công tức khắc  CafeBiz.vn

Với công cụ lập kế hoạch được đúc kết và chuẩn hóa bởi hệ thống trên 25 năm của ActionCOACH – thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp số 1 Thế giới, ...

Thế Cờ Vây

8 months ago
Thế Cờ Vây  VOA Tiếng Việt

Sử dụng mọi chiến lược và biện pháp trí trá nhất, bất ngờ nhất, để đạt cho được mục tiêu, là cách thức của phe diều hâu Trung Quốc hiện nay.

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).