Tumblr là gì?

6 days ago
Tumblr là gì?  Việt Nam Mới

Tumblr là một nền tảng tiểu blog và mạng xã hội được thành lập bởi David Karp. Trước đây, Tumblr được biết đến là ứng dụng chứa nhiều nội dung khiêu dâm.

Find more trending stories and influencers in vietnam with our professional tool By Book Marking Us ( Ctrl+D ).